Solurile specifice comunei Bulz

Solurile specifice comunei Bulz, după Monografia geografică a României, sunt solul brun montan de pădure tipic şi podzolit, şi solul brun acid montan de pădure, în diferite grade de podzolire.

Pe culmile înalte, apar solurile de pajişti subalpine, caracterizate prin predominarea precipitaţiilor, ceea ce face ca procesele pedogenetice să se desfăşoare în timp relativ limitat.

Vegetaţiile sub care ele se formează sunt alcătuite din pajişti primare şi secundare în care predomină Agrostis rupestris, Festuca suspina şi Nardus stricta, alternând pe alocuri cu tufişuri de Pinus montana. În general, profilul acestor soluri este subţire, cu un conţinut ridicat de materie humică, formată din acizi fulvici şi humici, ceea ce le conferă un grad destul de ridicat de aciditate.

Solurile domeniului forestier se formează predominant pe rocile acide, şisturile cristaline sau gresiile şi conglomeratele dispuse insular şi în zonele ocupate de păduri (răşinoase şi foioase, de la 400 m altitudine).

Solul montan brun acid este răspândit în zona montană înaltă, sub păduri de molid, în condiţiile unui climat umed, răcoros şi cu drenaj natural excesiv. Prezenţa povârnişurilor mai puţin înclinate şi a suprafeţelor cu drenaj deficitar condiţionează apariţia proceselor de podzolire, care duc la formarea solului brun acid podzolic.

Solurile montane brune de pădure apar în zonele ocupate de păduri de fag, păduri de amestec fag-răşinoase, molidişuri etc., acolo unde stratul petrografic este reprezentat de roci variate calcaroase şi bazice, care limitează dezvoltarea proceselor de podzolire.

Solurile brune de pădure ocupă suprafeţele cele mai mari, ele situându-se în zona pădurilor de fag sau amestecate de foioase, până la altitudini de circa 700 m. Ele se dezvoltă pe un material parental care are un conţinut bogat în componente bazice, iar condiţiile climatice sunt mai blânde.

Un tip de sol intrazonal, rendzinele, ocupă şi el suprafeţe destul de semnificative, mai ales în Munţii Pădurea Craiului, fiind condiţionat de prezenţa calcarelor mezozoice. Rendzinele se întâlnesc în condiţiile de relief accidentat, ocupând zonele de interfluvii, fiind legate de condiţiile de climă umedă a zonei forestiere şi de existenţa pădurilor de fag şi de fag în amestec cu conifere.

Solurile de luncă cuprind aluviunile şi solurile aluviale, ele reprezentând zona agricolă propriu-zisă de-a lungul râului Iad şi a afluenţilor lui.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s